תכנון פיננסי ופנסיוני

התכנון הפיננסי והפנסיוני הוא תכנון ארוך-טווח, גם לעשרות שנים, שבו נבחנת רמת החיים והצרכים המיוחדים של המשפחה ההתנהלות הכלכלית של המשפחה בזמן הנוכחי, בעתיד הקרוב ובעתיד הרחוק. בעת התכנון, אנחנו בוחנים את ההיבטים הכלכליים הבאים: מקורות הכנסה, חסכונות, השקעות, נכסים, קרנות השתלמות, קופות גמל, ביטוח בריאות וביטוחי חיים מול הלוואות והתחייבויות לפרק הזמן הקצר והארוך. בסופו, מקבלת המשפחה תוכנית מלאה להתנהלות הפיננסית