תכנון מס פנסיוני

כדי להבטיח את עתידכם הכלכלי לאחר הפרישה, עליכם לתכנן אותו כתזרים של הכנסות והוצאות ולהתחשב בתשלומי המס בעת הפרישה. אנחנו בוחנים את כל מקורות ההכנסה העתידיים שלכם, המפוזרים בין חברות הביטוח וגופים מוסדיים שונים כמו קרן פנסיה, קופות גמל, ביטוח לאומי, מבצעים עבורכן חישובי מס לפרישה, בודקים בדיקה מעמיקה כיצד תמצו את זכויותיכם, עורכים סימולציות ומחשבים סיכונים אפשריים. אנו גם ממליצים לכם על מכשירי השקעה המותאמים לתזרים ההכנסות לאחר הפרישה. רק תכנון פרישה מדויק יעניק לכם שקט נפשי אמיתי